کانون ارزیابی و توسعه مدیران شرکت کیسان با هدف مشاوره و آموزش و استقرار کانونهای ارزیابی برای توسعه مدیران شرکتها و سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی راه اندازی گردیده است.

کانون ارزیابی ابزاری جهت رفع بحران مدیریت

اتفاقات سیل اخیر و ناتوانی سازمانهای متولی در پیش بینی و عکس العمل بموقع و مناسب جهت مدیریت بحران بحثهایی را در رسانه ها و مجامع مختلف موجب شد.  بنظر میرسد ضعف های موجود در مدیریت بحران اخیر و یا حوادث مشابه گذشته را میتوان در بستر وسیعتری با عنوان وضعیت مدیریت در سازمانهای ایرانی…

توسعه منابع انسانی (Human Resource Development)

توسعه منابع انسانی جنبه های مختلف توانمندسازی و تفویض اختیار کارکنان در سازمان را در بر می گیرد. در ابتدا توسعه منابع انسانی با محور مدیریت افراد در سازمان و با تاکید بر پرداخت حقوق، آموزش و وظایف دیگر نظیر رضایت کارکنان در سازمان بوده است. اما امروزه این حوزه دستخوش تغییر و تحولات اساسی…

مدیریت استعدادها

در طول سالیان متمادی مدیران کسب و کارها دریافته اند که به منظور موفقیت در کسب و کار، کسب سود و گاهی حتی بقا در محیط کسب و کار، به همکاری افرادی متمایز و خاص نیاز دارند. افرادی که توانایی خلق عملکردهای بسیار بالا را دارند و سرنوشت کسب و کار را می توانند تغییر…

توانمندسازی منابع انسانی

مهمترین و حیاتی ترین دارایی هر سازمان، نیروی انسانی آن سازمان است. کیفیت و توانمندی نیروی انسانی، مهمترین عامل بقاء و حیات سازمان است. نیروی انسانی توانمند، سازمان توانمند را به وجود می آورد. از نظر « دراکر » رشد اقتصادی مرهون توانمند کردن کارکنان فرهیخته است. سازمان توانمند محیطی است که کارکنان در گروه…