چگونه کارمندان ناراضی را مدیریت کنیم

رهبری یک تیم، آسان نیست و به مهارت‌های خاصی نیاز دارد. هر کسی این مهارت ها را ندارد و حتی اگر هم این مهارت‌ها را داشته باشید، باز هم ممکن است گاهی اوقات با کارکنان ناراضی مواجه شوید، که اگر به خوبی به این موضوع رسیدگی کنید، می توانید یک مستخدم ناراضی را به یک…