مدیریت منابع انسانی یا مدیریت امور اداری ؟

منابع انسانی مهمترین و با ارزش ترین دارایی هرسازمان است، از این رو صاحبان و مدیران کسب و کار اعم از دولتی و خصوصی در مسیر جذب و استخدام، بکارگیری و حفظ و نگهداری این دارایی ارزشمند باید دقت لازم را مبذول داشته و از چارچوبی نظام مند و برنامه ریزی شده  تبعیت کنند. در…